Το My Mentors έχει ως σκοπό:
  • Τη σύνδεση και την επικοινωνία των  συμβούλων (mentors) αλλά και των συμβουλευόμενων (mentees) για θέματα που αφορούν τη συμβουλευτική και την επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία.
  • Την κατάθεση και ανταλλαγή άρθρων και εργασιών που αφορούν τη συμβουλευτική.
  • Την ενημέρωση σχετικά με εγκυκλίους και οδηγίες που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Την ενημέρωση για την Δια Βίου Μάθηση
  • Τη γνωστοποίηση ειδήσεων και πληροφοριών για δραστηριότητες που αφορούν τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

Στο My Mentors  πιστεύουμε στα εξαιρετικά οφέλη της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και του εθελοντισμού.

Όταν δίνετε τον εαυτό σας, η γενναιοδωρία σας επιστρέφει σε σας και φέρνει την ισορροπία στη ζωή σας.

Ευχαριστούμε για την ανάγνωση.

Η ομάδα του My Mentors